Welkom op de website van de Ontmoetingskerk in Kamerik.

      ‘Een goed verhaal’


Geluidsopname beschikbaar

Beste lezer, Misschien bent u geïnteresseerd in onze kerkdiensten, dan is er goed nieuws! Van de dienst van 28 juni 2020, waar Ds. L. Rasser uit Amsterdam voorgaat is een geluidsopname beschikbaar. De opname is vanaf vandaag 5 dagen via een link beschikbaar. U kunt een link aanvragen bij: a.van.leeuwen@hetnet.nl

Continue Reading

Kerkbrief 13

Hierbij uitgave 13 met bijlage. We wensen u veel leesplezier toe. Kerkbrief 13 – 28-6 tm 11-7 – web Oproep Protestantse Kerk en Kerk in Actie voor hervestiging minderjarige asielzoekers – april 2020

Continue Reading

Kerkdiensten in juni

M.i.v. 7 juni zijn we weer gestart met reguliere kerkdiensten Zondag 7 juni was het weer mogelijk om, rekening houdend met de beperkingen die voortvloeien uit de RIVM richtlijnen en de adviezen van de PKN, een kerkdienst te houden in onze Ontmoetingskerk. Voorganger was mw Ds van der Nagel uit Linschoten. Belangrijke randvoorwaarden waren eenLees verder

Continue Reading