College van Kerkrentmeesters

 

Het College beheert de materiële en financiële aangelegenheden van de kerkgemeente.

_______________________________________________________________________________

  • Postadres:             Hallehuis 4, 3471 EC  Kamerik
  • Contactpersoon:       secr. via het contactformulier.

_______________________________________________________________________________

Leden van het College van Kerkrentmeesters

 

_______________________________________________________________________________

Bankrekening: Protestantse Gemeente Kamerik  NL65RABO03311.09.743, Rabobank Woerden

Collecten

Elke zondag wordt er gecollecteerd. De doelen waarvoor er gecollecteerd wordt staan in de kerkbrief vermeld. Bijdrages kunnen tijdens of na afloop van de dienst in de collectedozen of collectezakken gedaan worden.

Het is ook mogelijk om bijdrages digitaal over te maken, d.m.v. de kerkapp of via de bank. Elk bedrag dat in de betreffende week (zondag t/m zaterdag) ontvangen wordt, onder vermelding van collecte zal over de collectedoelen van de zondag aan het begin van die week, verdeeld worden.

U kunt uw bijdrage overmaken door de QR-code te gebruiken of rechtstreeks over te maken naar NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente Kamerik.

Hartelijk dank voor uw gift!

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=-8oAmm6BTz6sYA4vdi0Fug

 

Collectebonnen
Het gebruik van collectebonnen kent vele voordelen. Door uw bijdrage voor de collectes met collectebonnen te voldoen heeft u geen problemen met het verkrijgen van (munt)geld. De kerk hoeft dan ook minder muntgeld af te storten bij de bank, waardoor de bankkosten lager zijn. Met het kopen van collectebonnen kunt u de aankoopkosten opgeven als gift. De giftenaftrek kan afhankelijk van uw inkomen tot een aanzienlijke belastingbesparing leiden.

Er kunnen vellen van elk 20 bonnen worden aangekocht. De volgende bonnen zijn beschikbaar:
Vel van 20 bonnen van € 0,50             totaal € 10,–
Vel van 20 bonnen van € 0,75             totaal € 15,–
Vel van 20 bonnen van € 1,00             totaal € 20,–
Vel van 20 bonnen van € 1,50             totaal € 30,–
Vel van 20 bonnen van € 2,00             totaal € 40,–

Wanneer u het bedrag van uw bestelling overmaakt op bankrekeningnr. NL65RABO0331109743 ten name van de Protestantse Gemeente Kerk Kamerik (onder vermelding welke vellen bonnen u wilt hebben)  De bonnen worden bij u afgegeven of in de bus gedaan.