Jeugd

Contactpersonen, voor het jeugdwerk (via het contactformulier):2016-09-11-petra-en-mirjam

  • Jeugdouderling: Petra Eveleens en Mirjam Tuithof.
  • Dominee: Gilda Polderman
  • Clubs/clubhuisbeheer/jeugdwerk/YouthAlpha: Mariëtte v.d. Zouw
  • Scriba: Bert van Vreeswijk en Tineke Maarleveld.

____________________________________________________________________________

JEUGDRAAD
De Jeugdraad is het overlegorgaan voor al het jeugdwerk van onze kerk.
De Jeugdraad is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit alle geledingen van het jeugdwerk.
Er wordt minimaal één keer per jaar vergaderd.

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: jeugdouderling Petra Eveleens.
Secretaris/penningm.: Adriaan Eveleens
Afgevaardigde vanuit het jeugdwerk: Mariëtte van der Zouw
Bankrekening: NL07RABO033.11.56.474Jeugdwerk Kamerik clubactiviteiten.
________________________________________________________________________

Interkerkelijk Jeugdwerk Kamerik

Activiteiten gecombineerd op Clubzolder Ontmoetingskerk en RK Parochiecentrum.

 

Vrijdagavond

Leiding basisonderwijs; 4- 5 (om de 8 weken, 1 keer weg) 19.00 uur tot 21.00 uur
Christa v Dijk
Marjolein v Dijk
Tineke Habben Jansen
Bart van Leeuwen
Annemarijn van Dam

Leiding basisonderwijs; 6 – 7 (om de 6 weken, 2 keer weg) 19.30 uur tot 21.30 uur
Frits Verburg
Marjolein v Dijk
Tineke Habben Jansen
Bart van Leeuwen
Annemarijn van Dam

Leiding basisonderwijs; 8 & voortgezet onderwijs 1 (om de 3 weken, 3 keer weg) 19.30 uur tot 21.30 uur
Mariëtte v d Zouw
Edwin Bastmeijer,
Arian Kastelein

Leiding: voortgezet onderwijs 2 & 3 interkerkelijk (om de 3 weken, 3 keer weg) 19.30 uur tot 21.30 uur
Tobias Nap
Alexander Heuvelman
Tinus Roest
Paul Zwetsloot
Dennis Schalkwijk

 

Leiding: Alpha Youth 16 tot 24 jarige (om de 3 weken) 18.30 uur tot 21.00 uur
Nikita Bakker
Dirk Samson
Frank Korlas
Arie Nap
Alfons v Leeuwen

Afgevaardigde vanuit het jeugdwerk in jeugdraad Ontmoetingskerk
en communicatie jeugdwerk via het contactformulier 
Mariëtte vd Zouw (sleutel)

leuk verslag van haar hand: ’17-11-12 Verslag van de Actie4kids dienst 2017

Coördinatie jeugdwerk:
Programma-, agenda-, open jeugd en clubhuisbeheer en kok bij Alpha Youth.
Alfons van Leeuwen (sleutel)

Controle reiniging clubzolder
Arina Kastelein (sleutel)

Consumptie beheer clubhuis
Arian Kastelein (sleutel)

Clubzolder reiniging
Kristel Uitman, Tom Leusink

Beheerder RK parochiecentrum op de vrijdagavond en contactpersoon RK
Gerard de Rijk

________________________________________________________________________

 

Jeugdouderling (Ontmoetingskerk)
Petra Eveleens en Mirjam Tuithof.

Jeugdwerk Kamerik Alpha Youth, Youth Alpha “ voor het groene hart”
Frank Korlas, Dirk Samson, Arie Nap, Alfons van Leeuwen, Nikita Bakker.

Kindernevendienst
Voor de kinderen van de basisschool is er tijdens de zondagse kerkdiensten kindernevendienst: Er wordt gebruik gemaakt van informatie uit het blad “Kind op Zondag”.
Voorzitter: Nellie v.d. Vliet- Beijeman
Secretaresse: Christine Verhoeve en zij verzorgt ook het rooster.

Tienernevendienst
De tienernevendienst wordt 1 keer maand gehouden voor de klassen 1 tot en met 4 van het voortgezet onderwijs.
Leiding: Adriaan Eveleens, Nellie van der Vliet, Mirjam Tuithof.

 

 Boven van links naar rechts: Gerard de Rijk, Tineke Habben Jansen, Alexander Heuvelman,
Alfons v Leeuwen, Edwin Bastmeijer, Paul Zwetsloot, Dennis Schalkwijk.
Onder van links naar rechts: Arian Kastelein, Tinus Roest, Christa v Dijk, Mariette vd Zouw.

Onder losse foto’s: Marjolein v Dijk, Bart v Leeuwen, Frits Verburg, Annemarijn van Dam, Tobias Nap,