Jeugd

Contactpersonen, voor het jeugdwerk (via het contactformulier):

  • Jeugdouderling: Mariëtte van der Zouw.
  • Dominee: Predikant : Dhr. ds. K.G.W. Roffel
  • Clubs/clubhuisbeheer/jeugdwerk/YouthAlpha: Frits Verburg
  • Scriba: Sandra Okkerman

____________________________________________________________________________

JEUGDRAAD
De Jeugdraad is het overlegorgaan voor al het jeugdwerk van onze kerk.
De Jeugdraad is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit alle geledingen van het jeugdwerk.
Er wordt minimaal één keer per jaar vergaderd.

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: jeugdouderling Mariëtte van der Zouw.
Secretaris : Christine Verhoeve

Penningmeester : Rob Verhoeve
Afgevaardigde vanuit het jeugdwerk: Mariëtte van der Zouw
Bankrekening: NL07RABO033.11.56.474Jeugdwerk Kamerik clubactiviteiten.
________________________________________________________________________

Interkerkelijk Jeugdwerk Kamerik

Clubs – vrijdagavond fritsverburg7@gmail.com
Activiteiten gecombineerd op Clubzolder “Ontmoetingskerk” en R.K.-Parochiecentrum

Open jeugd
Er is iedere week na de club van 20:00 uur tot 22:00 uur open jeugd. Jeugd vanaf het voortgezet onderwijs kan binnen lopen voor een drankje en een potje tafelvoetbal, pool of om te kletsen.

Leiding

Mariëtte van der Zouw
Johan Habben Jansen

Bas Nap

Ruben Langendoen

Kirsten van Oostrum
Bart van Leeuwen
Frits Verburg
Tinus Roest
Paul Zwetsloot
Dennis Schalkwijk
Arian Kastelein
Guus Bakker

Afgevaardigde vanuit het jeugdwerk
in jeugdraad Ontmoetingskerk
en communicatie jeugdwerk
Mariëtte van der Zouw

Coördinatie jeugdwerk:
Programma-, agenda-, open jeugd en
clubhuisbeheer
Frits Verburg

Controle reiniging clubzolder
Eva Langendoen en Michelle Borst

Consumptie beheer clubhuis
Arian Kastelein

Clubzolder reiniging
Eva Langendoen en Michelle de Borst

Beheerder RK parochiecentrum op
de vrijdagavond en contactpersoon RK
Gerard de Rijk

Jeugdouderlingen (Ontmoetingskerk)
Mariëtte van der Zouw

Ook JIJ bent welkom!
Mail voor info even naar fritsverburg7@gmail.com.

 

Kindernevendienst

Voor de kinderen van basisschoolgroep 2 tm 8 is er tijdens de erediensten kindernevendienst. We werken daarbij met het materiaal van “Op stap”. Hierbij willen we graag voor de kinderen van verschillende leeftijden een passende uitwerking aanbieden. Zodat zij voldoende uitdaging en interesse hebben in het programma.

Kinderen van groep 2 mogen de eredienst vanaf het begin bijwonen, maar er is ook mogelijkheid voor hen om het eerste deel van de eredienst bij de creche aan te sluiten. Dan worden zij door de leiding van de kindernevendienst opgehaald om aan te sluiten bij de kindernevendienst. Daarna zullen zij met de andere kinderen de kerk in gaan voor het laatste deel van de eredienst.

 

Contactpersoon : Tamara van der Meer

Tienernevendienst

Voor de middelbare scholieren van klas 1 tm 4 is er om de maand op de tweede zondag van de maand tienernevendienst.

Contactpersoon : Nellie van der Vliet

———————————————————————————————————

Nieuws vanuit het Jeugdwerk, december 2019.

De clubs en Open Jeugd draaien hun programma’s, dus mooi moment om andere activiteiten te promoten. Maar eerst nog interieur nieuws:

Nieuwe clubzolder vloer
Er is een groep samengesteld die de organisatie van de nieuwe vloer op zich hebben genomen
Namens de com. v beheer is dat Siena Alfons, namens de jeugd is dat Bart v Leeuwen en voor controle en begeleiding bij de uitvoering is dat Piet Sloof
Er is al overlegd met Gerard vd Geer van firma Osim, binnenkort gaat hij de vloer opmeten en een offerte opstellen
Voorjaar 2020 hopen we een nieuwe vloer te hebben die weer net zo lang mee kan als de huidige die er al vanaf het begin ligt
Dank gaat uit naar dhr Reineveld die ons een budget heeft achter gelaten waarvan we dit mogen doen

Hieronder 3x een verslag van nieuwe initiatieven in geloofsbeleving
Het zijn 3 pareltjes…

‘In His Presence’

is een nieuwe vorm van Tienernevendienst. Niet alleen voor de jongeren 12 tot 16 jaar maar tot 23 jaar
‘In Zijn Aanwezigheid’ komen is het doel en we doen dat door korte stukjes muziek te luisteren, video te kijken en korte getuigenissen van ons zelf of van gasten die daarvoor speciaal komen. De eerste keren hebben Esmee Zuijdervliet en Arian Kastelein gesproken
De volgorde van het programma wordt door de jongeren zelf gekozen en ze kunnen van te voren zelf input aan geven. Om voldoende tijd te hebben gaan we met de jongeren al eerder de kerkdienst verlaten om wel weer terug te komen voor de zegen en zo onderdeel te blijven van de kerkdienst
De eerste twee keer zijn goed ontvangen en daarom gaan we zo door in wisselende samenstellingen

Nellie, Mariette, Petra en Alfons.

Alpha Youth
Dit voorjaar gestart met contacten te leggen met de werkgroep van Alpha Youth en Alpha volwassenen die in Kamerik deze training verzorgen
Deze zomer als team vertegenwoordigers uit de 3 kerken van dit dorp gesproken en geoefend en vooral gebeden om deelnemers
In de Herfst gestart met toestemming van alle drie de kerkbesturen van dit dorp
Een doorbraak kunt het noemen en er rust zegen op, 12 jongeren uit de drie kerken of niet kerkelijk draaien op de donderdagavond mee
En het weekend uit in Woudenberg is ook al achter de rug. Het gaat als een speer en de avonden zijn geweldig
Alpha is een begin van vernieuwde of hernieuwde kennismaking met het christelijk geloof in zijn puurste zin van het woord
Alpha Youth was voor het eerst dat we dit als groep vanuit alle drie kerken samen organiseerde en ja….
We hebben toestemming om ook de volwassen Alpha als drie kerken samen te gaan aanbieden dit voorjaar
Alpha Youth hebben we op onze clubzolder gehouden. Alpha volwassen houden we in de Elim
Ook al ga u/je al jaren naar de kerk, doe mee aan Alpha, dit zal ook voor jou of voor u een nieuwe start zijn …

Namens onze kerk,
Mariette en Alfons

Kamerik Praise
25 Januari is de derde editie van Kamerik Praise
Inmiddels zijn er al 2 edities geweest en opnieuw gaan we met muzikanten en zangers en zangeressen uit alle 4 kerken deze avond organiseren
In samenwerking met stichting nieuw Hart bereiden we dit voor en bieden we dit u aan
Een avond met zang, getuigenissen en voorbeden
Voorgaande jaren was ook onderwijs (preek) een onderdeel, maar daar gaan nu aparte avonden voor georganiseerd worden
Zet het in uw agenda zaterdag avond 25 januari 2020 is in onze kerk een prachtige avond wat je zeker een keer moet meemaken
Kom naar Kamerik Praise

Van uit onze kerk
Paul Zwetloot en Alfons v Leeuwen

Namens het Jeugdwerk & de Jeugdraad wensen wij jong & oud mooie, inspirerende & bijzondere geloofsbelevingen toe met elkaar, in & buiten de kerk

Warme & hartelijke groet,
Mariëtte