Jeugd

Contactpersoon voor het jeugdwerk via het contactformulier

____________________________________________________________________________

JEUGDRAAD
De Jeugdraad is het overlegorgaan voor al het jeugdwerk van onze kerk.
De Jeugdraad is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit alle geledingen van het jeugdwerk.
Er wordt minimaal één keer per jaar vergaderd.

Bankrekening: NL07RABO033.11.56.474Jeugdwerk Kamerik clubactiviteiten.
________________________________________________________________________

Interkerkelijk Jeugdwerk Kamerik

Clubs – vrijdagavond fritsverburg7@gmail.com
Activiteiten gecombineerd op Clubzolder “Ontmoetingskerk” en R.K.-Parochiecentrum

Open jeugd
Er is iedere week na de club van 20:00 uur tot 22:00 uur open jeugd. Jeugd vanaf het voortgezet onderwijs kan binnen lopen voor een drankje en een potje tafelvoetbal, pool of om te kletsen.

Leiding:
Frits Verburg
Bart van Leeuwen
Ruben Langendoen
Johan Habben Jansen
Tineke Habben Jansen
Guus Bakker

Afgevaardigde vanuit het jeugdwerk in jeugdraad Ontmoetingskerk en communicatie jeugdwerk:

Coördinatie jeugdwerk:
Programma-, agenda-, open jeugd en clubhuisbeheer
Frits Verburg

Clubzolder facilitair:
Anne van Noorden en Lyzanne Vroege

Consumptie beheer clubhuis:
Dennis Schalkwijk en Milan Hoogerwerf

 

Beheerder RK parochiecentrum op de vrijdagavond en contactpersoon RK:
Gerard de Rijk

Jeugdouderlingen (Ontmoetingskerk): vacature. Wordt tijdelijk waargenomen door Alfons van Leeuwen.

Ook JIJ bent welkom!
Mail voor info even naar fritsverburg7@gmail.com.

Crèche

Elke zondag is er tijdens de eredienst crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Voor speciale diensten waar veel kinderen verwacht worden , worden er extra begeleiders geregeld.
We vinden het belangrijk dat elk kind, ongeacht leeftijd, graag naar de kerk komt en jonge gezinnen het naar de kerk gaan dan ook met elkaar kunnen beleven. Kinderen t/m groep 2 die liever nog naar de crèche komen, zijn dan ook nog steeds van harte welkom. Eventueel kunnen zij aanschuiven bij de kindernevendienst om daarna het laatste deel van de eredienst nog in de kerk te zijn.
Wij hopen u en uw kind(eren) snel te mogen zien in de crèche!

Contactpersoon: Lianne van Bemmel

 

Kindernevendienst

Voor de kinderen van basisschoolgroep 1 t/m groep 8 is er tijdens de erediensten kindernevendienst.

Na het kindermoment (voor de dienst van het woord) zullen de kinderen de kerk uitgaan.
Kinderen van groep 1 en 2 mogen de eredienst vanaf het begin bijwonen, maar er is ook mogelijkheid voor hen om het eerste deel van de eredienst bij de crèche aan te sluiten. Dan worden zij door de leiding van de kindernevendienst opgehaald om aan te sluiten bij de kindernevendienst. Daarna zullen zij met de andere kinderen de kerk in gaan voor het laatste deel van de eredienst.

We werken met de kinderen hoofdzakelijk met het materiaal van “Op stap”, maar wanneer er een dienst is met een speciaal thema, proberen we het materiaal op dat thema aan te passen. Tijdens de kindernevendienst willen we graag voor  verschillende leeftijden een passende uitwerking aanbieden. Zodat de kinderen voldoende uitdaging en interesse hebben in het programma.

Contactpersoon : Nellie van der Vliet en Alfons van Leeuwen

In His Presence

Tieners vanaf het voorgezet onderwijs 1e klas, kunnen deelnemen aan In His Presence. Elke tweede zondag van de maand komen een aantal jongeren tijdens de eredienst bij elkaar voor ontmoeting, om te leren en voor gezelligheid. We willen op deze manier de jongeren met elkaar en onze gemeente verbonden houden.

Contactpersoon : Nellie van der Vliet en Alphons van Leeuwen (bereikbaar via contactformulier)
———————————————————————————————————

 

Namens het Jeugdwerk & de Jeugdraad wensen wij jong & oud mooie, inspirerende & bijzondere geloofsbelevingen toe met elkaar, in & buiten de kerk

Warme & hartelijke groet!