Jeugd

Contactpersonen, voor het jeugdwerk (via het contactformulier):2016-09-11-petra-en-mirjam

  • Jeugdouderling: Petra Eveleens en 1 vacature.
  • Dominee: vacant
  • Clubs/clubhuisbeheer/jeugdwerk/YouthAlpha:Frits Verburg
  • Scriba: Bert van Vreeswijk

____________________________________________________________________________

JEUGDRAAD
De Jeugdraad is het overlegorgaan voor al het jeugdwerk van onze kerk.
De Jeugdraad is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit alle geledingen van het jeugdwerk.
Er wordt minimaal één keer per jaar vergaderd.

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: jeugdouderling Petra Eveleens.
Secretaris/penningm.: Adriaan Eveleens
Afgevaardigde vanuit het jeugdwerk: Mariëtte van der Zouw
Bankrekening: NL07RABO033.11.56.474Jeugdwerk Kamerik clubactiviteiten.
________________________________________________________________________

Interkerkelijk Jeugdwerk Kamerik

Clubs – vrijdagavond fritsverburg7@gmail.com
Activiteiten gecombineerd op Clubzolder “Ontmoetingskerk” en R.K.-Parochiecentrum

Clubavonden
Elke groep wordt 1 keer in de 3 weken op vrijdag uitgenodigd voor een avond met spellen en activiteiten. Een normale clubavond begint om 19:30 uur en eindigt om 21:00 uur.
De leeftijdsgroepen van dit jaar zijn:
• Basisonderwijs 5/6
• Basisonderwijs 7/8
• Voortgezet onderwijs 1/2
• Voortgezet onderwijs 3/4

Open jeugd
Er is iedere week na de club van 21:00 uur tot 23:00 uur open jeugd. Kinderen die net club hebben gehad kunnen nog even blijven hangen en er is de ruimte voor andere jeugd van alle leeftijden om binnen te lopen voor een drankje en een potje tafelvoetbal of pool.

Leiding
Tineke Habben Jansen
Bart van Leeuwen
Frits Verburg
Tinus Roest
Paul Zwetsloot
Dennis Schalkwijk
Arian Kastelein
Guus Bakker

Afgevaardigde vanuit het jeugdwerk
in jeugdraad Ontmoetingskerk
en communicatie jeugdwerk
Mariëtte van der Zouw

Coördinatie jeugdwerk:
Programma-, agenda-, open jeugd en
clubhuisbeheer
Frits Verburg

Controle reiniging clubzolder
Frits Verburg en Alfons van Leeuwen

Consumptie beheer clubhuis
Arian Kastelein

Clubzolder reiniging
Eva Langendoen en Michelle de Borst

Beheerder RK parochiecentrum op
de vrijdagavond en contactpersoon RK
Gerard de Rijk

Jeugdouderlingen (Ontmoetingskerk)
Petra Eveleens en 1 vacature

De clubs gaan weer starten, de leiding is er weer klaar voor. Ook JIJ bent welkom!
Mail voor info even naar fritsverburg7@gmail.com.

 

Kindernevendienst

Voor de kinderen van 3 jaar t/m groep 8 is er tijdens de Erediensten kindernevendienst.
De kindernevendienst is verdeeld in twee groepen:
Groep 1 is voor kinderen vanaf 3 jaar t/m basisschoolgroep 3.
Deze groep werkt met materiaal van “Op Stap”.
Groep 2 is voor kinderen van basisschoolgroep 4 t/m groep 8.
Deze groep werkt met materiaal van “Kind op Zondag”.

Kinderen van 3-4 jaar mogen de Eredienst vanaf het begin bijwonen, maar er is ook mogelijkheid voor hen om het eerste deel van de eredienst bij de crèche aan te sluiten. Dan worden zij door de leiding van de kindernevendienst opgehaald om aan te sluiten bij groep 1 en daarna met de andere kinderen de kerk in te gaan voor het laatste deel van de Eredienst.

Coördinatie: Sandra Okkerman & Marieke Italiano-de Jong

Tienernevendienst

In verband met gebrek aan vrijwilligers is er op dit moment geen tienernevendienst.