Introductie en algemene gegevens

Introductie

Ons kerkgebouw staat midden in Kamerik, net zoals we als gemeente zelf graag midden in de samenleving proberen te staan. Dat moet ook, vinden wij, omdat we datgene waarin we geloven belangrijk vinden en iedereen daar graag iets van laten zien.

In navolging van Jezus Christus willen we leven vanuit de liefde van God voor ons en onze wereld en die liefde proberen we uit te stralen door een open en betrokken geloofsgemeenschap te vormen.
De Bijbel en het leven van Jezus zijn daarbij onze bron van inspiratie.
Geloofsbelevingen kunnen dan onderling wel eens wat verschillen. Dit respecteren wij en vinden het fijn dat velen zich in onze kerk thuis voelen. Zo vormen we één geloofsgemeenschap, waarin we steeds weer proberen God en elkaar te ontmoeten in vieringen, in onderlinge gesprekken, maar ook in de zorg voor elkaar binnen en buiten onze geloofsgemeenschap.

Zo willen we aan de naam van onze kerk, “Ontmoetingskerk”, invulling geven.
Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Algemene gegevens

op alfabetische volgorde

Financieel administrateur:  Hans van Eck
Ledenadministrateur:          Gerrie van Vreeswijk-Schoenmaker

Hallehuis 4,
3471 EC  Kamerik.
tel. 06 53929364

 • ANBI gegevens

Klik hier:  ANBI  of op het ANBI logo rechts boven aan de site

 • Archiefbeheer

Het kerkelijk archief wordt beheerd door de scriba.

 • Avondmaal

Doop- en belijdende leden zijn welkom bij het Heilig Avondmaal.

 • Beamer.

Tijdens elke eredienst is het gebruik van de beamer mogelijk.
Deze wordt bediend door:
Adriaan Eveleens, contactpersoon (zie het contactformulier)
Arie van Eijk
Dineke Nap
Jornand Vroege

 • Contactpersoon Oecumene, Ontmoetingskerk- R.K. Hippolytusparochie

Ton Rijnbeek, Annemarie van Vliet, Pieter Timmerman ,via de scriba te bereiken ( zie het contactformulier)

 • Collectebonnen

Het gebruik van collectebonnen kent vele voordelen. Door uw bijdrage voor de collectes met collectebonnen te voldoen heeft u geen problemen met het verkrijgen van (munt)geld. De kerk hoeft dan ook minder muntgeld af te storten bij de bank, waardoor de bankkosten lager zijn. Met het kopen van collectebonnen kunt u de aankoopkosten opgeven als gift. De giftenaftrek kan afhankelijk van uw inkomen tot een aanzienlijke belastingbesparing leiden.

Er kunnen vellen van elk 20 bonnen worden aangekocht. De volgende bonnen zijn beschikbaar:
Vel van 20 bonnen van € 0,50             totaal € 10,–
Vel van 20 bonnen van € 0,75             totaal € 15,–
Vel van 20 bonnen van € 1,00             totaal € 20,–
Vel van 20 bonnen van € 1,50             totaal € 30,–
Vel van 20 bonnen van € 2,00             totaal € 40,–

Wanneer u het bedrag van uw bestelling overmaakt op bankrekeningnr. NL65RABO0331109743 ten name van de  Protestantse Gemeente Kamerik (onder vermelding welke vellen bonnen u wilt hebben) zal de penningmeester Jeanette den Blanken de bonnen bij u thuis bezorgen.

 • Doopboek

Zij die in onze gemeente de Heilige Doop ontvangen, worden vanaf 1990 bijgeschreven in het doopboek dat zich tijdens doopvieringen op de liturgische tafel voorin de kerk bevindt. Na de doop worden zij opgenomen in de ledenadministratie.

 • Kerkbrief

Met ingang van seizoen 2019-2020 is de kerkbrief digitaal en wordt via e-mail verspreid. Bij meelevende gemeenteleden die de kerkbrief niet digitaal kunnen ontvangen wordt de kerkbrief op papier bezorgd.
De kerkbrief verschijnt elke twee weken. De redactie kan hier uitzonderingen op maken. Kopij kunt u bij de redactie inleveren. Uiterste inleverdata staan vermeld in de Kerkbrief.

Redactie: kerkbrief@ontmoetingskerkkamerik.nl
Leden: Maaike de Jong
Arie van Eijk
Piet Sloof
Verspreiding kerkbrief op papier: Tineke Maarleveld
 • Kerkdiensten opnames

Alle kerkdiensten worden digitaal opgenomen. Indien men de dienst nog eens wil beluisteren kan  voor de eerstvolgende ochtenddienst contact opgenomen worden  met  Ria van Leeuwen,  evt te bereiken via de scriba via het contactformulier.

 • Kerkradio

De kerkdienst wordt uitgezonden op FM 105.1 MHz. De dienst is binnen een straal van ongeveer 1000 meter rond de kerk is te ontvangen op een radio die niet aangesloten is op ‘de kabel’.
Daarnaast is de kerkdienst, vanaf de volgende dag, te beluisteren via internet. De dienst kan dan geluidstechnisch gedownload worden. Wanneer u belangstelling hebt om de dienst te beluisteren zal de ‘link’ u toegezonden worden.
U kunt zich daar voor aanmelden bij de scriba: scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl

 • Kosters , coördinator Gert en Joke Vergunst, via het contactformulier.

 

 • Ledenadministratie

De ledenadministrateur , Gerrie van Vreeswijk, beheert de ledenadministratie van de kerk. Te bereiken via het contactformulier.

Een groot aantal leden heeft zijn/haar e-mailadres al doorgegeven aan de scriba. Bij speciale gebeurtenissen ontvangen zij een mail met het bericht. Bent u lid van onze kerk en wilt u ook opgenomen worden op de lijst?  Stuur uw e-mailadres dan door naar de scriba (via het contactformulier) en het wordt geregeld.

 

 •  Organisten

Addo Dam
Arie Hardijzer
Henk Hilgeman
George Pluimakers
Aartjan van Pelt

Contactpersoon voor de organisten (namens het College van Kerkrentmeesters):
Hans van Eck te bereiken via het contactformulier

1e Hennie van Elten
2e Engelien de Heer