Cantorij

 

De cantorij is er voor iedereen die graag zingt en is bedoeld als ondersteuning tijdens de Erediensten.
Het koor zingt liturgische of thematische liederen.

Normaal wordt er iedere maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur  geoefend in het kerkgebouw.

_____________________________________________________________________________

Bereikbaar via de scriba d.m.v. het contactformulier

_______________________________________________________________________________

  • Voorzitter:  Marieke de Groot
  • Secretaresse: vacant
  • Penningmeester: Nellie van der Vliet
  • Dirigent: Wim Kusee
  • Pianist:

_______________________________________________________________________________

Bankrekening: IBANnummer NL65RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Gemeente Kamerik o.v.v. Cantorij