Cantorij

 

De cantorij is er voor iedereen die graag zingt en is bedoeld als ondersteuning tijdens de Erediensten.
Het koor zingt liturgische of thematische liederen.

Normaal wordt er iedere maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur  geoefend in het kerkgebouw. Momenteel is dat i.v.m. corona niet het geval!

_____________________________________________________________________________

Bereikbaar via de scriba d.m.v. het contactformulier

_______________________________________________________________________________

  • Voorzitter:  Marjolein Hillige
  • Secretaresse:
  • Penningmeester: Nellie van der Vliet
  • Dirigent: Wim Kusee
  • Pianist: Yvonne Kruk-Scheps

_______________________________________________________________________________

Bankrekening: IBANnummer NL21RABO0331109743 t.n.v. Protestantse Kerk te Kamerik o.v.v. Cantorij