Commissie Kerk in Actie

'14-01-30 helpende handen klmetrand

Samen zijn we de Kerk in Actie.

Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd.

Wij weten ons geïnspireerd door Jezus Christus die vijf broden en twee vissen zegende en deelde met wie niets hadden. We voelen ons geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed.

De commissie wil bekendheid geven aan het werk van de kerk, lokaal en wereldwijd. Jaarlijks worden er dan ook een aantal activiteiten georganiseerd in en rondom de kerk, zoals de speciale kerkdiensten; pinksterdienst, openluchtdienst, zendingsdienst en de kerstnachtdienst. En andere activiteiten door het jaar heen, zoals onder andere een sobere maaltijd tijdens de 40-dagen-tijd, de inzameling van kaarten, postzegels en cartridges, Happen & Trappen en de strijk- en schoenpoets-actie. In 2019 werd in de 40-dagentijd een bezinningsagenda samengesteld met hulp en input van velen uit ons midden.

Daaruit bleek dat we gezamenlijk in staat zijn iets moois te bereiken; onze commissie kan niet zonder betrokkenheid, belangstelling en support van gemeenteleden! Doet u (weer) mee?

Vanaf 01/01/2018 ondersteunen wij het thema;

‘Op zoek naar veiligheid – Hulp voor, tijdens en na rampen en oorlog’.

Hoe bescherm je jezelf en je dorp tegen het ieder jaar terugkomende water in Bangladesh? Wat als je je kinderen geen eten meer kunt geven door de extreme droogte, zoals in Ethiopië? Hoe bouw je je leven weer op na een alles verwoestende aardbeving zoals in Nepal?

Waar vind je een veilige plek als je moet vluchten voor oorlog zoals in Syrië? De kerk helpt mensen die in gevaar zijn door rampen en oorlog. Vaak met weinig middelen en met ongelofelijk veel inzet werken kerken in getroffen gebieden aan veiligheid. Wij weten zelf hoe belangrijk het is te leven in een veilig land, beschermd door dijken. Samen zijn we kerk in actie. We komen met onze kerk in actie om met de projectpartners van Kerk in Actie hulp te bieden bij een ramp of noodsituatie. Dankzij uw gebed, medeleven en financiële steun kunnen zij voorzien in eerste levensbehoeften en vervolgens samen met de getroffen bevolking werken aan een veilige leefomgeving.

Voorzitter Klaas de Wit
Secretaris Maaike de Jong
kia@ontmoetingskerkkamerik.nl

 

Penningmeester Eugene Hoogendoorn
Werelddiaken vacant
Bankrekening NL50INGB0001775190 t.n.v. Commissie Kerk in Actie Kamerik