Commissie Kerk in Actie

'14-01-30 helpende handen klmetrand

Samen zijn we de Kerk in Actie.

Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Wij weten ons geïnspireerd door Jezus Christus die vijf broden en twee vissen zegende en deelde met wie niets hadden. We voelen ons geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed.

De commissie wil bekendheid geven aan het werk van de kerk, lokaal en wereldwijd. Jaarlijks worden er dan ook een aantal activiteiten georganiseerd in en rondom de kerk, zoals de speciale kerkdiensten; pinksterdienst, openluchtdienst, zendingsdienst en de kerstnachtdienst. En andere activiteiten door het jaar heen, zoals onder andere een sobere maaltijd tijdens de 40-dagen-tijd, de inzameling van kaarten, postzegels en cartridges, Happen & Trappen en de strijk- en schoenpoets-actie. In 2019 werd in de 40-dagentijd een bezinningsagenda samengesteld met hulp en input van velen uit ons midden. In 2021 gebeurde dat samen met de PKN uit Woerden. Daaruit bleek dat we gezamenlijk in staat zijn iets moois te bereiken; onze commissie kan niet zonder betrokkenheid, belangstelling en support van gemeenteleden!

Sinds enkele jaren kiezen we om de twee jaar een nieuw project ter ondersteuning van het werk van de landelijke kerkinactie. Het laatste project was gericht op ‘Vrede en veiligheid in Syrië en het Midden Oosten. Per 2022 kiezen we een nieuw project ter ondersteuning van het werk van de landelijke kerkinactie.

 

Bankrekening NL50INGB0001775190 t.n.v. Commissie Kerk in Actie Kamerik

 

De commissie Kerk in Actie organiseerde 17 juni 2023 een Moldaviëmarkt waar boeken, speelgoed e.d. verkocht werd.

Foto’s kunt u bekijken door op de link te klikken. MOLDAVIË MARKT 17 juni 2023

 

Op 25 juni 2023 organiseerde de commissie Kerk in Actie de jaarlijkse openluchtdienst in het Mijzijdepark

Voorganger Dhr. dr. K.G.W. Roffel, m.m.v. muziekvereniging Nieuw Leven uit Kamerik.

Foto’s kunt u zien door op de link te klikken: Openluchtdienst in het Mijzijdepark op 25 juni 2023