Algemeen

De gegevens van/over de kerk en de commissies staan in de onderliggende submenu’s

'14-09-20 kerk klIntroductie

 

 

 

 

Het kerkgebouw van de Gereformeerde Ontmoetingskerk staat middenin Kamerik.
Net zoals de gemeente (van plm. 410 leden) graag middenin de samenleving wil staan.
Dat moet ook, vinden we.
Omdat we datgene waar we in geloven en voor staan belangrijk vinden en daar iets van willen laten zien.
De liefde van God is de bron van waaruit we leven en die liefde hopen we uit te stralen door een open en betrokken geloofsgemeenschap te vormen in ons dorp.
Binnen onze kerk bestaat er een veelkleurigheid aan belevingen en visies en daardoor kunnen velen zich bij ons thuis voelen.
Samen vormen we één geloofsgemeenschap, waarin we steeds weer proberen God te ontmoeten, in vieringen, in onderlinge gesprekken, maar ook in de zorg voor elkaar binnen en buiten onze geloofsgemeenschap.
Zo willen we de naam van onze kerk (‘Ontmoetingskerk’) gestalte geven.