Kerkenraad, moderamen, pastoraal bezoekers en bezoekmedewerkers

Vergaderingen Moderamen en Kerkenraad
De kerkenraad en het moderamen vergaderen ieder 8 x per jaar.
De vergaderingen zijn besloten.
Willen leden of commissies iets inbrengen, dan dienen zij vooraf toestemming te vragen aan de voorzitter, Jan Stol, of aan één van de scriba’s, Bert van Vreeswijk of Tineke Maarleveld. zie het contactformulier

______________________________________________________________________________

Contactpersonen:

de dominee, vicaris, scriba (Bert van Vreeswijk en Tineke Maarleveld), jeugdouderling (Petra Eveleens) en de diaconie (Willy van Dijk) zijn via het contactformulier bereikbaar

______________________________________________________________________________

 

 • Dominee:16-09-11-gilda-1kl
  Gilda Polderman
  tel.nr. 0348 402420
  (lid v.h. moderamen)
 • Vicaris:
  Mariëlle Jochemsen
 • Voorzitter, praeses
  Jan Stol
  (lid v.h. moderamen)
 • Scriba
  Bert van Vreeswijk
  (lid v.h. moderamen)
  Scriba
  Tineke Maarleveld
  (lid v.h. moderamen)
 • Ouderlingen: 
  wijkouderling
  Pieter Timmerman (wijk 1)
  wijkouderling
  Anke Arensman (wijk 2)
  wijkouderling
  Marieke de Groot (wijk 3)
 • Jeugdouderlingen
  Petra Eveleens en Mirjam Tuithof
 • Kerkrentmeesters:
 • Ad Smit
  Hans van Eck
  Nico Weesjes
  Diakenen
  voorzitter
  Ben den Hollander
  (lid v.h. moderamen)
  leden:
  Willy van Dijk (secr)
  penningmeester
  Lisette Vroege
 • Pastoraal bezoekers

‘Kerkproeverij’ is het jaarthema ’17-’18.

Het omzien naar elkaar is één van de belangrijkste waarden binnen onze kerk. Hopelijk kunt ook u hieraan uw steentje bijdragen door aandacht te geven aan medegemeenteleden, of aan mensen buiten onze kerkgemeenschap. Zo kunnen wij een ‘verbinding’ tot stand brengen. Daarnaast zijn er pastoraal bezoekers die het contact tussen de gemeenteleden en de kerk onderhouden. Ook verlenen zij pastorale zorg. Zij zullen contact zoeken met de kerkleden, maar wanneer u behoefte heeft aan een gesprek kunt u altijd contact met één van hen zoeken.

Pastoraal bezoekers onderhouden het contact tussen gemeenteleden en kerk en verlenen pastorale zorg. Per wijk zijn er minimaal twee pastoraal bezoekers. Zij maken deel uit van het wijkteam dat bestaat uit de wijkouderling, de wijkdiaken en de pastoraal bezoekers.

 

wijk 1

Yvonne Kruk
Joke Vergunst

wijk 2
Jacqueline Jongsma
Sonja Stol
Anke Arensman

wijk 3
Engelien de Heer
Ester Muller
Joke Weesjes

 • Bezoekmedewerkers

De bezoekmedewerkers vormen met elkaar een bezoekgroep die niet aan een wijk gebonden is.

Siena Alfons
Matsy van Eck
Hennie van Elten
Coby Kon
Suzanne Kleingeld
Tineke Maarleveld
Dineke Nap
Cootje de Wit
Alice de Wit

Coördinatie: Dineke Nap
Contactpersoon (kerkenraad): scriba Tineke Maarleveld
(zie het contactformulier)