Diaconie

 • De diaconie bepaalt de bestemming van de collecten voor binnenlandse projecten en neemt deel aan diaconale projecten in de regio.
  SONY DSC
 • De diaconie bepaalt wie de bloemen van de kerk ontvangt als felicitatie of teken van meeleven. Ook kan de diaconie bij een viering een kaart ter ondertekening neerleggen, voor een gemeentelid als groet van de gemeente of ter bemoediging.
 • De diakenen verzorgen de Avondmaalsvieringen en assisteren bij de het uitdelen van brood en wijn.
 • De diaconie ondersteunt met praktische hulp en biedt indien nodig hulp bij financiële zorgen.
  Heeft u hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met één van de diakenen, uw wijkouderling of uw pastoraal bezoeker. De diaconie kijkt dan samen met u hoe we u kunnen helpen.
 • De diaconie kan voor gemeenteleden die zelf moeilijk of niet meer naar de kerk kunnen komen, regelen dat ze met de kerkauto worden opgehaald.
 • De diaconie verzorgt met Pasen attenties voor ouderen en zieken in de gemeente en zorgt rond de Kerstdagen, in samenwerking met de Diaconieën van de Plaatselijke Raad van Kerken van Woerden en Omstreken, voor een financiële attentie voor gezinnen die financieel en/of sociaal in de knel zijn gekomen.
 • De diaconie ondersteunt samen met andere kerkelijke gemeenten uit Woerden en omgeving de Stichting JOAC (Jongeren Ontmoetings- en Advies Centrum), bekend als Inloophuis ’t Centrum.
  Dit ontmoetingscentrum tracht de kerk “dicht bij de straat” te brengen. Het is een centrum waar gastvrijheid centraal staat, waar gezamenlijk voor weinig geld gegeten kan worden, waar men steun en advies kan vinden en men zich “thuis” voelt omdat er altijd iemand is die naar je luistert.

_________________________________________________________________________

SONY DSC

 

Contactpersoon: Lisette Vroege. Te bereiken via het contactformulier

________________________________________________________

 

Collectebonnen

Het gebruik van collectebonnen kent vele voordelen. Door uw bijdrage voor de collectes met collectebonnen te voldoen heeft u geen problemen met het verkrijgen van (munt)geld.
De kerk hoeft dan ook minder muntgeld af te storten bij de bank, waardoor de bankkosten lager zijn. Met het kopen van collectebonnen kunt u de aankoopkosten opgeven als gift.
De giftenaftrek kan afhankelijk van uw inkomen tot een aanzienlijke belastingbesparing leiden.

Er kunnen vellen van elk 20 bonnen worden aangekocht. De volgende bonnen zijn beschikbaar:
Vel van 20 bonnen van € 0,50             totaal € 10,–
Vel van 20 bonnen van € 0,75             totaal € 15,–
Vel van 20 bonnen van € 1,00             totaal € 20,–
Vel van 20 bonnen van € 1,50             totaal € 30,–
Vel van 20 bonnen van € 2,00             totaal € 40,–

Wanneer u het bedrag van uw bestelling overmaakt op bankrekeningnr. NL65RABO0331109743 ten name van de  Protestantse Gemeente Kamerik (onder vermelding welke vellen bonnen u wilt hebben) worden de bonnen bij u thuis bezorgd.16-09-18-lisette

Bankrekening: NL65RABOo331154072 t.n.v.  Diaconie Protestantse Gemeente Kamerik