Extra bericht

Afschaffing corona maatregelen Ontmoetingskerk.

Afgelopen zondag heeft de kerkenraad u bij de mededelingen laten weten dat we de richtlijnen vanuit de overheid / het RIVM zullen volgen en we vanaf 25 februari de coronamaatregelen af zullen schaffen.

Het lijkt ons goed de punten even onder elkaar te zetten.

Alle activiteiten in onze kerk zullen weer opgestart kunnen worden, daarbij hoeft u geen:

  • Mondkapje meer te dragen.
  • Afstand meer te houden.
  • Geen aparte looproutes meer aan te houden.

Voelt u zich prettiger om dit wel te doen, staat u dat natuurlijk geheel vrij. Ook zullen er in de kerk een aantal plaatsen vrijgehouden worden voor mensen die graag nog afstand houden.

Een aantal dingen zullen niet veranderen, zoals:

  • We zullen blijven streamen.
  • We zullen digitaal blijven collecteren en als extra mogelijkheid kan er bij het verlaten van de kerk een bijdrage gedaan worden in de collectedozen.
  • Bij de ingang blijft de mogelijkheid uw handen te desinfecteren.

Zondag 27 februari a.s. zal het avondmaal weer in een kring gevierd worden. Brood en wijn zal door diakenen rondgebracht worden. We willen u vragen elkaar de vrede te wensen doormiddel van een bemoedigend knikje en nog niet door elkaar te hand te schudden.