EXTRA BERICHT

De kerkenraad heeft naar aanleiding van de persconferentie van 25/1 jl. besloten de kerk weer open te stellen voor kerkdiensten en activiteiten. We sloten ons steeds aan bij de maatregelen die vanuit het RIVM en PKN geadviseerd werden.

Voor nu betekent dat:

  • kerkdiensten zullen weer fysiek plaatsvinden, zonder aanmeldingen, met in acht name van de basismaatregelen zoals 1,5 m afstand, mondkapjes bij verplaatsing in het gebouw;
  • ook koffiedrinken na de dienst begint weer, ook hier gelden de basismaatregelen, op eigen verantwoordelijkheid van aanwezigen;
  • crèche en kindernevendienst start ook weer op vanaf zondag 30 januari;
  • In His Presence start vanaf maart ivm dienst Jong en Oud op 6 februari;
  • alle andere activiteiten kunnen weer beginnen, het is aan de commissies om te bepalen wanneer ze weer beginnen, ook hier gelden de basismaatregelen.

We zullen geen coronatoegangsbewijs vragen bij binnenkomst.

Voor de open jeugd op vrijdag is er tot 18 jaar geen coronabewijs nodig. Daarboven in principe wel. Tot nog toe is nog niet duidelijk of er al weer activiteiten voor de jeugd op vrijdag plaats zullen vinden.