Kerkbrief 1-2022

Bijgaand ontvangt u van ons uitgave 01-2022

We wensen u veel leesplezier toe.  Kerkbrief 01 – 26-12 tm 08-01 web

Tevens een mededeling vanuit onze kerkenraad:

De kerkenraad heeft besloten om de adviezen van RIVM en PKN n.a.v. de recente persconferentie te volgen. Dat houdt in dat we tot en met 9 januari alleen online diensten zullen houden in ons kerkgebouw. De kerstnachtdienst (mmv Cantorij) zal op 24 december om 20.30 uur worden uitgezonden, en op eerste kerstdag is er een dienst (mmv Combo) om 10 uur. Op 26 december, en op 2 en 9 januari is er de reguliere zondagse eredienst om 10 uur.