Archive | Nieuws

'17-03-26 Giro 555 coll vk

Opbrengst collecte voor giro 555

Zondag 26 maart heeft de collecte, bestemd voor giro 555 voor de slachtoffers van de hongersnood in de hoorn van Afrika, 700 euro opgebracht (dit is inclusief een bijdrage van de diaconie en de commissie Kerkinactie). Alle gulle gevers heel erg bedankt!          

Continue Reading