Gespreksavond thema: “Hoe bereid je je voor op Pasen?”

Interkerkelijke gespreksavond, 7 april 2022
De groep die samenwerkte om de 40dagentijd een tijd van echte voorbereiding op Pasen te maken,
nam ook nog een ander initiatief. Daarvan willen we nu alvast een datum melden, zodat u in april
een avond kunt reserveren. Op donderdagavond 7 april 2022 is er in de Ontmoetingskerk een
interkerkelijk gespreksavond over het thema “hoe bereid je je voor op Pasen?”. Medewerking krijgen
we voor deze avond van vier Kamerikse geloofsgemeenschappen: De NH kerk, de RK kerk, de
Parousia gemeente en de Ontmoetingskerk. De avond is niet alleen voor leden van deze kerken, u
kunt gerust uw buurman of buurvrouw meenemen ook al is die bij geen van deze kerken betrokken.
Geef de datum alvast door en noteer hem in uw eigen agenda. De koffie staat klaar om 19.45 u in de
Ontmoetingskerk op 7 april. Verdere informatie volgt nog

Comments are closed.