Diaconie

____________________________________________________________________________

Contactpersoon: Marieke Italiano. 
Te bereiken via
 het contactformulier

____________________________________________________________________________

 • De diaconie bepaalt de bestemming van de collecten voor binnenlandse projecten en neemt deel aan diaconale projecten in de regio.
 • De diaconie verzorgt de collecten.
 • De diaconie bepaalt wie de bloemen van de week ontvangt als felicitatie of teken van meeleven.                                                                                                                          Ook kan de diaconie een kaart, ter ondertekening, neerleggen voor een gemeentelid als groet van de gemeente of ter bemoediging.SONY DSC
 • De diakenen verzorgen de Avondmaalsvieringen en assisteren bij de uitdeling van brood en wijn.
 • De diaconie ondersteunt met praktische hulp en biedt indien nodig hulp bij financiële zorgen. Heeft u hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen (via het contactformulier) met een van de diakenen, uw wijkouderling of de pastoraal bezoeker van uw wijk. Wij kijken dan samen met u hoe we u kunnen helpen.
 • De diaconie verzorgt met Pasen attenties voor ouderen en zieken in de gemeente en zorgt rond de kerstdagen, in samenwerking met de diaconieën van de Plaatselijke Raad van Kerken van Woerden en omstreken, voor een financiële attentie voor gezinnen die financieel en/of sociaal in knelsituaties zijn gekomen.
 • De diaconie ondersteunt, samen met andere kerkelijke gemeenten uit Woerden en omgeving, Stichting JOAC (Jongeren Ontmoetings- en Advies Centrum) bekend als Inloophuis ’t Centrum. Dit ontmoetingscentrum tracht de kerk “dicht bij de straat” te brengen. Het is een centrum waar gastvrijheid centraal staat, waar gezamenlijk voor weinig geld gegeten kan worden, waar je makkelijk contacten kunt leggen, waar men steun en advies kan vinden en men zich “thuis” voelt omdat er altijd iemand naar je luistert.

In elke dienst worden er twee rondgangen gehouden. Bovendien is er eenmaal in de 4 weken een extra collecte bij de uitgang. Deze extra collecte is bestemd voor een vooraf SONY DSCaangekondigd doel of commissie, meestal t.b.v. de diaconie, zending en werelddiaconaat, evangelisatie of jeugdwerk.

De collectes, welke projecten er gesteund worden en meer nieuws staan vermeld in de kerkbrief, die u ook op deze site kunt vinden.

Collectebonnen

Het gebruik van collectebonnen kent vele voordelen. Door uw bijdrage voor de collectes met collectebonnen te voldoen heeft u geen problemen met het verkrijgen van (munt)geld. De kerk hoeft dan ook minder muntgeld af te storten bij de bank, waardoor de bankkosten lager zijn. Met het kopen van collectebonnen kunt u de aankoopkosten opgeven als gift. De giftenaftrek kan afhankelijk van uw inkomen tot een aanzienlijke belastingbesparing leiden.

Er kunnen vellen van elk 20 bonnen worden aangekocht. De volgende bonnen zijn beschikbaar:
Vel van 20 bonnen van € 0,50             totaal € 10,–
Vel van 20 bonnen van € 0,75             totaal € 15,–
Vel van 20 bonnen van € 1,00             totaal € 20,–
Vel van 20 bonnen van € 1,50             totaal € 30,–
Vel van 20 bonnen van € 2,00             totaal € 40,–

Wanneer u het bedrag van uw bestelling overmaakt op bankrekeningnr. NL65RABO0331109743 ten name van de  Protestantse Gemeente Kamerik (onder vermelding welke vellen bonnen u wilt hebben) zal Jeannette den Blanken (van het CvK) de bonnen bij u thuis bezorgen.

 • Voorzitter: Aarnoud Langendoen
 • Penningmeester:  Roelof de Wit16-09-18-lisette
 • Secretaris: Marieke Italiano
 • Werelddiaken: Vacant
 • Diaconaal medewerker : Anton Nap

Bankrekening: NL65RABOo331154072 t.n.v.  Diaconie Protestantse Gemeente