College van Kerkrentmeesters

 

Het College beheert de materiële en financiële aangelegenheden van de kerkgemeente.

_______________________________________________________________________________

  • Postadres:             Hallehuis 4, 3471 EC  Kamerik
  • Contactpersoon:       secr. Gijs de Heer. via het contactformulier.

_______________________________________________________________________________

Leden van het College van Kerkrentmeesters

 

_______________________________________________________________________________

Bankrekening:         Protestantse Gemeente Kamerik  NL65RABO03311.09.743, Rabobank Woerden

Collecten
Elke dienst worden er twee collecten gehouden. Eénmaal in de maand is er een extra collecte.

Collectebonnen
Het gebruik van collectebonnen kent vele voordelen. Door uw bijdrage voor de collectes met collectebonnen te voldoen heeft u geen problemen met het verkrijgen van (munt)geld. De kerk hoeft dan ook minder muntgeld af te storten bij de bank, waardoor de bankkosten lager zijn. Met het kopen van collectebonnen kunt u de aankoopkosten opgeven als gift. De giftenaftrek kan afhankelijk van uw inkomen tot een aanzienlijke belastingbesparing leiden.

Er kunnen vellen van elk 20 bonnen worden aangekocht. De volgende bonnen zijn beschikbaar:
Vel van 20 bonnen van € 0,50             totaal € 10,–
Vel van 20 bonnen van € 0,75             totaal € 15,–
Vel van 20 bonnen van € 1,00             totaal € 20,–
Vel van 20 bonnen van € 1,50             totaal € 30,–
Vel van 20 bonnen van € 2,00             totaal € 40,–

Wanneer u het bedrag van uw bestelling overmaakt op bankrekeningnr. NL65RABO0331109743 ten name van de Protestantse Gemeente Kerk Kamerik (onder vermelding welke vellen bonnen u wilt hebben) zal Jeannette den Blanken de bonnen bij u thuis bezorgen.