Eredienst en Liturgie

'15-10-14 WEL

“Deel je leven” over de eredienst en liturgie

Op de gemeentevergadering (17 april) is een beeld geschetst van de activiteiten van de Werkgroep Eredienst en Liturgie, zoals
nadenken over nieuwe vormen van liturgie of van onderdelen in de liturgie, zorgen dat elke zondag bijzonder is,
er voor zorgen dat we tijdens de eredienst “verbindend vieren”, of te wel de verbinding voelen met diverse vormen van eredienst en kerkzijn.
Om nog beter te kunnen luisteren naar wat er leeft onder onze gemeenteleden (jong en oud) met betrekking tot de eredienst, stellen we graag de mogelijkheid open om je vragen en opmerkingen aan te geven bij onze secretaris, Marieke de Groot,

via het contactformulier, ontvanger: Werkgroep eredienst en liturgie

Bij het jaarthema “Deel je leven” is het ook belangrijk om je ervaringen in de kerkdiensten en je vragen en wensen op dat vlak met anderen te delen.

Ook kun je vragen en opmerkingen aan je pastoraal bezoeker of ouderling meegeven. We nemen alle vragen en opmerkingen serieus en bespreken dit in de vergadering van de werkgroep. Zoals je begrijpt zijn niet alle wensen in te willigen, maar wel willen we graag nadenken over datgene wat er leeft in de gemeente.

“Deel je Leven” in een te beamen lied tijdens de collecte

Al langer bestaat de mogelijkheid om een lied tijdens de collecte te laten horen. Opnieuw brengen wij dit onder uw en jullie aandacht.

Vanuit het thema “Deel je leven” is het mooi om tijdens de kerkdienst iets van elkaars geloof via een lied te delen, waarbij in één of twee regels duidelijk wordt gemaakt waarom dit lied voor jou van betekenis is.

(Deze toelichting komt dan ook op de beamer te staan.)

Stuur'15-03-13 Marcel en Lydia Zimmermankl

  • de link naar het lied (evt. met filmpje)
  • je naam
  • de titel van het lied
  • je toelichting

naar de scriba via het contactformulier

Heb je de link en toelichting voor dinsdag gemaild, dan is het in de meeste gevallen mogelijk om het de eerstvolgende zondag tijdens de collecte te tonen. Heb je geen mogelijkheid om te mailen vraag dan aan de scriba hoe je dit bij haar kan aanmelden.

Zo heeft iedereen de mogelijkheid om een waardevolle bijdrage te leveren aan de Eredienst en wordt steeds vaker elke zondag bijzonder!

Namens de Werkgroep Eredienst en Liturgie,
Marieke de Groot

De Werkgroep Eredienst en Liturgie bestaat uit:
Marjolein Hillige – voorzitter
Marieke de Groot – secretaris (te bereiken via het contactformulier)
Marieke Italiano
Yvonne Kruk
Gilda Polderman – dominee