Kerkbrief nr 2 is uit

De redactie heeft kerkbrief nr 2 uitgebracht, zie onder.

Kopij voor de volgende uitgave dient uiterlijk 31 januari ingeleverd te worden.

Kerkbrief 2 – 26-01 tm 08-02 webversie