Eredienst en Liturgie

 

 

De samenstelling en werkwijze van de werkgroep is nog onderwerp van beraad.