ONLINE SING-INN, 10 mei a.s. 20:00 uur, incl. link naar de teksten

Hier vindt u de link naar de teksten die deze avond gezongen worden.

De teksten met fotoachtergrond:

Kamerik SingInn PP FOTO achtergrond_V3

Alleen de teksten om uit te printen.

Teksten presentatie