Hulp nodig???

We maken met elkaar ongekende tijden door. In de strijd tegen het coronavirus zijn vergaande maatregelen genomen en wordt van ieder van ons veel gevraagd.

De senioren van ons dorp en andere hulpbehoevenden kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken.

Dagelijks ontstaan er nieuwe mooie initiatieven voor ondersteuning en hulp aan elkaar.

Op de website www.woerdenvoorelkaar.nl zijn ze overzichtelijk op rij gezet.

Gezamenlijk willen ook de drie Kamerikse kerkgemeenschappen, gedreven door de Bijbelse boodschap van ‘naastenliefde’ hulp dichter bij brengen.

In bijgaande folder kunt u hier alles over lezen!

Coronahulp Kamerik Def