Jeugdig Nieuws : start nieuw seizoen

Met de start van het nieuwe seizoen is ook het jeugdwerk weer begonnen. En meteen in een hoge versnelling.

Bijgaand een overzicht. En een foto die een goed sfeerbeeld geeft van een bijeenkomst van de Youth Alpha groep.

Jeugdig nieuws

Zondag 22 september was de startzondag van het nieuwe kerkseizoen.
Als jeugdraad en jeugdwerk wilde we graag een apart moment voor onze jongeren. Dit werd na de reguliere kerkdienst rond 11:30 uur
Thema was ‘In His Presence’ (In Zijn nabijheid)
De stoelen werden in de kerkzaal aan de kant geschoven, kussens op de grond & chillen maar…
We hadden de onderdelen op kaartjes geschreven en de jongeren kozen steeds een kaart uit en brachten de kaart naar het Beamteam. Zo werd de volgorde van dit jongerenmoment bepaald.
Er werd iets verteld over het aankomend jeugdwerkseizoen.
Vanuit Youth Alpha lieten ze ons nieuwe smaken (nog niet verkrijgbaar in de winkel)Tony Chocolonely proeven en daarbij werd verteld over Youth Alpha. Dit is ook proeven van het Geloof!
Ook de jongerendienst van oktober werd gepromoot. Daarnaast ook nog een moment voor een prachtige getuigenis. Tussendoor werden er liederen getoond vanaf Youtube.
Geslaagd concept en zal zeker herhaald worden.

Donderdag 3 oktober is Youth Alpha gestart.
13 bijeenkomsten met iedere keer een ander onderwerp zijn dit kerkseizoen ingepland en er wordt geswitcht tussen de donderdagavond en de vrijdagavond zodat alle jongeren zoveel mogelijk avonden kunnen volgen.
Dat is een uitdaging met sport en werk naast studie… rond 18:30 uur schuift iedereen binnen op de clubzolder
De avond wordt gestart met gebed waarna de groep gaat eten met elkaar. Er is een kookteam dat voor de maaltijd zorgt. Tijdens het eten start de groep al met het programma
Dit geeft een goede huiselijke sfeer en zeg nu zelf tijdens het nuttigen van de maaltijd ontstaan vaak de mooiste gesprekken
Nu al zijn 7 jongeren gestart en als er nog jongeren willen aanschuiven….van Harte Welkom!

Direct de zondag daarna, 6 oktober, stond de jongerendienst op het programma.
Georganiseerd van uit de het jeugdwerk. 3 groepen zijn naar Zeeland geweest om deze dienst voor te bereiden
Het thema dit jaar was : #ikziejou
Uiteraard een filmpje gemaakt met de groepen op het liedje Ik zie jou van Claudia de Breij.
De band Liflane verzorgde de muzikale omlijsting en hadden een eigen tekst geschreven op het lied: ‘Het duurt te lang…’ (onderdeel van de preek)
De spreker hield een preek uit 5 onderdelen waarbij de kinderen nadat ze verstoppertje gespeeld hadden en de tekening die zij gemaakt hadden aan iemand in de kerk gaven waarvan zij dachten dat deze persoon dit goed kon gebruiken. Dit werd ook de opdracht aan de jongeren: breng bij iemand in de kerk een briefje met daarop een zelfbedachte tekst (tijdens het gezamenlijk ontbijt op de clubzolder opgeschreven. 3 Bijbellezingen passeerden de revue: het verhaal van Adam en Eva die zich voor God verstopte; Het verhaal van de verloren zoon; het verhaal van het verloren schaap
De strekking van zijn preekmoment: God ziet jou altijd op elk moment in jouw leven & je mag bij Hem altijd thuis komen want Hij geeft je rust
Wat een voorrecht is dat om te weten!

De clubs zijn weer gestart….maar de basisschool groep heeft dit jaar niet zo veel zin om bij elkaar te komen. Jammer… en daarom is besloten om in ieder geval tot eind dit jaar alleen club te draaien voor voortgezet 1 t/m 4. Mocht de basisschoolgroep wel behoefte hebben in een super gezellige clubavond, dan hoort de clubleiding dit uiteraard graag. De pool met clubleiding is ook weer goedgevuld. Dat is fijn zodat er altijd jongeren beschikbaar zijn om een avond club te draaien.
Een uitdaging, eigenlijk ieder jaar weer, is om de katholieke jongeren te laten aansluiten bij de clubgroepen zodra ze de eigen clubgroep aan de Kanis verlaten hebben, dus start voortgezet 1. Wie weet lukt het dit seizoen.
Uiteraard is er iedere week open jeugd.

Wat staat er nog op de planning tot eind dit jaar?
Nou de actie4kids dienst op zondag 17 november. Er is voor de basisschool kinderen van de Eben Haëzer een bekende spreker tijdens deze dienst en het combo zorgt voor de muzikale omlijsting.
Thema is ‘met Hart & Handen’
Hiervoor zal ook weer een knutsel moment gepland gaan worden op de clubzolder.

Alvast een fijne Herfstvakantie & de komende tijd veel geloofsmomenten toegewenst voor iedereen!

Hartelijke groet namens Jeugdwerk & Jeugdraad,
Mariëtte