September-Oktober nummer Kerkbrief Ontmoetingskerk Kamerik

Een historische uitgave, want we zijn niet langer de Gereformeerde  Kerk van Kamerik, maar gaan voortaan (miv 1 juli 2019) als Protestantse Gemeente te Kamerik door het leven. In dit nummer aandacht voor hoe we verder willen met het vacant zijn. Terug blikken op diverse jeugdactiviteiten in de zomerperiode, en vooruitkijken naar het kerkelijk seizoen 2019-2020. Het jaarthema zal zijn : “Een goed verhaal”. Op 22 september trappen we het nieuwe seizoen af met de startzondag.  Hulp is welkom.  Lees verder in de kerkbrief.

Kerkbrief 52-1