Collecte Diaconie op 1 oktober!

 

Elk jaar in de maand september organiseert de Commissie Diaconie van de Raad van Kerken Woerden en omstreken de actie Schoen – Doen. Als Diaconie van de Ontmoetingskerk Kamerik vragen wij uw aandacht voor onderstaand bericht. Op zondag 1 oktober zal de Diaconie collecte bestemd zijn voor deze actie.

Als je van een minimuminkomen moet zien rond te komen is dat een hele klus. Zeker als je voor de kinderen weer dure winteraankopen moet doen.
Deze actie houdt in dat voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar een paar winterschoenen kan worden aangeschaft waarvan door de Cie. Diaconie maximaal een bedrag van € 40,– per kind zal worden vergoed.

Bijgaand een aanmeldformulier, u kunt deze ook opvragen bij diaconie@ontmoetingskerkkamerik.nl

 

Commissie Diaconie van de Raad van Kerken in Woerden, Kamerik, Zegveld en Harmelen

Najaarsactie 2017 : Schoen – Doen 2017
Als je alle dagen van een minimuminkomen moet zien rond te komen, is dat een hele klus. Zeker als je kinderen hebt. Om U een beetje te helpen bij Uw dure winteraankopen heeft de Commissie Diaconie van de Raad van Kerken besloten ook dit jaar weer een najaarsactie te houden.

Wie komt voor deze hulp in aanmerking:
– U woont in de Gemeente Woerden( Woerden, Kamerik, Zegveld en Harmelen);
– U moet rondkomen van max. 110% van het minimuminkomen;
– U hebt de daadwerkelijke zorg voor kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar tot 17 jaar.

Waar bestaat deze hulp uit:
– Per kind mag u – voor deze actie – één paar schoenen kopen;
– Hiervan vergoeden wij maximaal € 40,- per paar per kind;
– De gemaakte kosten kunt U aantonen met een kassabon;
– U hebt u vooraf bij ons aangemeld en kunt daarvan een bevestiging tonen.

Uw aanmelding
Ja, ik wil graag in aanmerking komen voor de hulp van Schoen – Doen 2017.
Mijn voorletters (eventueel tussenvoegsel) en achternaam :

, _____________________________________________________

Ik woon te (postcode _______ (plaats) ______ woerden_______________________
Mijn kinderen (voornaam en geboortedatum) zijn
____________________________
_______________________________________________________
Lever deze aanmelding VÓÓR 30 SEPTEMBER 2017 in bij:

 

– pastorie Bonaventurakerk, Rijnstraat 56 , Woerden of
– pastorie H. Bavokerk, De Jonckheerelaan 7, 3481GH Harmelen of
– per mail aan PCIbonaventura @gmail.com, met de hiervoor gevraagde gegevens.
– Per mail aan bavohof@sintbavoharmelen.nl

U krijgt van ons dan een brief als bevestiging van uw aanvraag en eventuele verdere afspraken.

Ik Zeg : Doen !

Wat u ook kunt doen:
– Iemand anders (helpen) bij het aanmelden. Vul de aanmelding dan samen met die ander in.
Deze actie steunen.
Maak dan een bedrag naar eigen keuze over op IBAN NL10 RABO 0158 3962 19,
ten name van ……. P.C.I. Bonaventura, Woerden o.v.v SCHOEN DOEN 2017

Hartelijke groet namens de diaconie

Willy van Dijk